DE GROEP


De ROESTgroep zijn


2 theatermakers, Gwen van Erp en Silke Melis

2 muzikanten, Alec De Bruyn, Anton Geerts


Telkens werken zij samen met verschillende donateurs*...*Donateur : Iemand uit een die iets of iemand anders of zichzelf doneert aan de voorstelling...

\ROEST is een concept dat zich telkens toespitst op een nieuwe doelgroep of wijk. Het draait telkens uit op een voorstelling.

 

 Binnen een bepaalde periode gaan de makers van \ROEST op zoek naar donaties...

Alle mensen binnen de bepaalde doelgroep kunnen tijdens deze periode iets doneren;

 

Een voorwerp, een tekst van eigen of bestaande makelij, een gedachtegoed of gewoon zichzelf...

 

Let op! Dit zijn slechts voorbeelden, de donaties kunnen gaan tot waar de inspiratie reikt. Alleszins zijn ze opzoek naar iets wat mensen graag willen zien tijdens de voorstelling...

Onze garantie? Al wat gedoneerd wordt moet en zal gebruikt worden tijdens de voorstelling.

let wel, elke donateur wordt kort geïnterviewd over zijn of haar                 donatie...


IEDEREEN kan en mag doneren... Personen, instanties, clubs, verenigingen, ... Zelfs als je graag wilt doneren maar niet weet wat? De ROESTgroep helpen je graag.

Je moet alleen wel binnen de doelgroep vallen of wonen binnen de  wijk waar de  voorstelling van \ROEST plaatsvindt...


Met al deze donaties wordt uiteindelijk een voorstelling in elkaar gebotst waarbij zowel als buitenstaander als donateur kan komen kijken.

 

 


 

bOx is een voorstelling waarin telkens iemand uit het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de voorstelling. Hij neemt plaats in het decor bestaande uit een draaibare houten box met vier verschillende wanden die telkens een nieuwe setting vormen. Via een headset wordt hij begeleid door een acteur aan de zijlijn. Deze vrijwilliger speelt samen met  de twee actrices , Silke & Gwen, de verschillende scène's...